O násOdborné informácieDatabáza členovKontakty

Vláda odklepla protischránkový zákon

Zdroj: hnonline.sk, Strana/Poradie správy: 0, Rubrika/Relácia: Slovensko, Dátum: 18.08.2016, Autor: (tasr)

http://dennik.hnonline.sk/slovensko/812483-vlada-odklepla-protischrankovy-zakon

Štát bude mať na partnerov zo súkromného sektora, s ktorými obchoduje, väčšie požiadavky na transparentnosť. Sprísnenie prináša takzvaný protischránkový zákon, ktorý včera schválila vláda. Je jedným z trojice legislatívnych návrhov, ktoré predložila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Ministri mali na stole aj nový zákon o upomínacom konaní, ktorý zavádza elektronický platobný rozkaz a novelu trestných kódexov zameranú na extrémizmus a rasovo motivovanú trestnú činnosť. Povinná registrácia firiem Nový zákon nadväzuje na doterajšiu právnu úpravu o boji proti praniu špinavých peňazí. Podľa Žitňanskej môže výrazne zvýšiť úroveň transparentnosti vo vzťahoch štátu a verejnej správy s biznisom. Pokrýva všetky formy nakladania s verejnými zdrojmi. Firmy uchádzajúce sa o ne budú povinné registrovať sa v registri partnerov verejného sektora a zverejniť vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod. Na internete verejne dostupný register má viesť Okresný súd v Žiline. Údaje v ňom budú prechádzať procesom preventívnej verifikácie tretími osobami – advokátmi, bankami, daňovými poradcami, audítormi a v rámci pripomienkovania bol okruh rozšírený aj o notárov. Budú podávať návrh na zápis partnera verejného sektora do registra a budú spoluzodpovední za pravdivosť údajov. Hrozia pokuty V opačnom prípade hrozia sankcie, ktoré by mali byť citeľne odstrašujúce. Údaje v registri bude na vlastný alebo vonkajší podnet kontrolovať registrový súd. Môže pri tom využiť štátne orgány uvedené v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, napríklad finančnú políciu. Povinnosť registrovať sa nebudú mať len tí, ktorí sa uchádzajú o peniaze zo štátneho či obecného rozpočtu, ale aj tí, ktorí sa uchádzajú o peniaze zo štátnych fondov alebo štátnych či obecných akcioviek. Povinnosť registrácie v rámci pripomienkovania ministerstvo ďalej rozšírilo aj na tých, ktorí nadobúdajú pohľadávky voči štátu, obci, ich akciovkám, ale aj na dodávateľov tovarov a služieb pre zdravotné poisťovne. Režim ministerstvo sprísnilo i vo vzťahu k verejným funkcionárom. V registri budú musieť byť uvedení nielen ako koneční užívatelia výhod, ale tiež, ak figurujú kdekoľvek v reťazci firiem v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre. Nepravdivé údaje o nich môžu byť potrestané najprísnejšou pokutou – odobratím hospodárskeho prospechu alebo vylúčením štatutára. To hrozí i v prípade konfliktu záujmov oprávnenej osoby a partnera verejného sektora. Odkryť svoju vlastnícku štruktúru majú mať najnovšie povinnosť aj tí, ktorí si v konkurze alebo reštrukturalizácii uplatňujú pohľadávku nad jeden milión eur voči subjektu, ktorý je alebo v posledných piatich rokoch bol zapísaný ako partner verejného sektora.
Hlavná stránka Rss