O násOdborné informácieDatabáza členovKontakty

23.03.2017

PRÍRUČKA MEDZINÁRODNÝCH USMERNENÍ NA KONTROLU KVALITY, AUDIT, PREVERENIE, INÉ UISŤOVACIE A SÚVISIACE SLUŽBY, vydanie IFAC december 2015, tri zväzky
 
Zväzok I. - obsahuje ISA (záväzná verzia v PDF) 

Zväzok II. - obsahuje ISAE, ISRE, ISRS (záväzná verzia v PDF) 

Zväzok III. - obsahuje dodatok k príručke - Rámec pre kvalitu auditu: najdôležitejšie prvky vytvárajúce prostredie pre kvalitu auditu a Zmenený Medzinárodný rámec pre zákazky na uisťovacie služby. (záväzná verzia v PDF) 

 

Príručka ISA pri výkone auditu v malých a stredných podnikoch, I. diel, 3. vydanie

 

Príručka ISA pri výkone auditu v malých a stredných podnikoch, II. diel,

Hlavná stránka Rss