O násOdborné informácieDatabáza členovKontakty

Vstupný test 2016

ktorým sa overuje odborná úroveň teoretických vedomostí uchádzača o zápis do zoznamu asistentov štatutárneho audítora vedeného Slovenskou komorou audítorov.

Termín konania vstupného testu:          október - november 2016 
Uzávierka pre podávanie žiadostí:         31.08.2016

 


Tézy a odporúčaná literatúra pre vstupný test v roku 2016

Prílohy k vstupnému testu 2016:

  1. Zoznam požadovaných dokladov
  2. Žiadosť o vykonanie vstupného testu
  3. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na všetky právne úkony
  4. Čestné vyhlásenie - preukázanie dobrej povesti - nedoplatky - sociálne a zdravotné poistenie
  5. Čestné vyhlásenie - preukázanie dobrej povesti - danove nedoplatky
  6. Čestné vyhlásenie - preukázanie dobrej povesti - nelegálne zamestnávanie
  7. Čestné vyhlásenie - preukázanie dobrej povesti - porušenie povinnosti pri výkone auditu

Opakovanie vstupného testu:

  1. Žiadosť o opakovanie vstupného testu
  2. Čestné vyhlásenie pre čiastočne úspešných

Ďalšie inštrukcie sú v príprave...

Audítorská spoločnosť hľadá asistenta audítora

Územná sekcia Bratislava

Spoločnosť Rödl & Partner Audit, s.r.o. by mohla pre budúcu sezónu prijať do pracovného pomeru asistentov audítora.

Absolventi, ktorí majú evidentný záujem o prácu asistenta audítora môžu kontaktovať spoločnosť:

 

Rödl & Partner Audit, s.r.o.

Lazaretská 8

811 08 Bratislava 1

www.roedl.com/sk

Hlavná stránka Rss