Asistenti štatutárnych audítorov

Podrobnejšie informácie získate v sídle Slovenskej komory audítorov.