Čestní členovia

Podrobnejšie informácie získate v sídle Slovenskej komory audítorov.