Kontakty

Adresa

Slovenská komora audítorov
Záhradnícka 62
P.O.BOX 49
820 05 Bratislava 25

Napíšte nám

  Adresa: Slovenská komora audítorov
  Záhradnícka 62
  P.O.BOX 49
  820 05 Bratislava 25
  Sekretariát: +421-2-502 063 02
  Komplexná starostlivosť o AŠA a školiteľov: +421-2-502 063 02
  Agenda KZKA, DR, DK, PS +421-2-502 063 03
  Evidencia členov a poistenia:
  Komunikácia s UDVA a agenda PS: +421-2-502 063 06
  Ekonomické oddelenie: +421-2-502 063 14
  Email: sekretariat@skau.sk
  ÚS Bratislava Záhradnícka 62, 820 05 Bratislava 25
  Telefón: +421-2-502 063 07
  Email: usba@skau.sk
  vzdelavanie@skau.sk
  Predseda: Ing. Mária Cvečková
  ÚS Trnava P.O.Box 203, 917 01 Trnava 1
  Telefón: +421-903-784 747
  Email: ivabasovska@gmail.com
  Predseda: Ing. Mária Brániková
  Administratíva: Mgr. Iveta Bašovská - organizátor vzdelávania pre vedenie agendy ÚS TT
  ÚS Banská Bystrica
  Telefón:
  Email: usbb@skau.sk
  vzdelavanie@skau.sk
  Predseda: Ing. Igor Šulaj
  Administratíva:
  ÚS Košice ul. Szakkayho 1 (III posch.), 040 01 Košice
  Telefón / Fax: +421-55-623 11 48
  Email: uske@skau.sk
  Predseda: Ing. Zdenka Kvasková
  Odborný referent pre agendu vzdelávania a vedenie agendy ÚS KE: Alena Plažáková
  +421-911-245 892

  Kde nás nájdete