Korupcia je na Slovensku rozšírená a zvyšuje sa, ukázal prieskum podnikateľov

Vláda odklepla protischránkový zákon
6. decembra 2017
Audítori EÚ: Pomoc v rámci iniciatívy JASPERS nebola dostatočne zacielená
15. januára 2018

Osobnú skúsenosť s korupciou alebo klientelizmom na Slovensku potvrdili v prieskume Podnikateľskej aliancie Slovenska zhruba tri štvrtiny respondentov, ktorí odpovedali aspoň na jednu zo siedmich otázok. Pri podnikaní sa s korupciou stretla takmer polovica a v súkromnom živote štvrtina účastníkov ankety.

Najnovší prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) ukázal, že korupcia je na Slovensku stále rozšírená a dokonca rastie. Približne tri štvrtiny respondentov potvrdili osobnú skúsenosť s korupciou alebo klientelizmom. Pri podnikaní sa s týmito javmi stretlo takmer 49 percent a v súkromnom živote vyše 24 percent opýtaných. Ďalších 18 percent korupciu pozná iba z rozprávania iných a necelé štyri percentá s ňou nemajú skúsenosti. PAS oslovila od 13. do 18. decembra v rýchlom anonymnom, teda nereprezentatívnom prieskume, zhruba 1 400 podnikateľov so siedmim otázkami o skúsenostiach s korupciou, odpovedalo 132 respondentov, desatina oslovených.
Rozšírená

„Možno z toho dedukovať, že korupcia je na Slovensku veľmi rozšírená, ak tri štvrtiny opýtaných sa s ňou stretli osobne. Je to niečo, čo ľudia už mnohí aj možno vnímajú, že je to asi normálne, alebo stretávajú sa s tým bežne,“ povedal vo štvrtok výkonný riaditeľ PAS Peter Kremský. „Samozrejme, nie je to normálne a nie je to niečo, čo by sme mali tolerovať, ale je to úplne bežná vec,“ uviedol.

Dve tretiny z tých, ktorí korupciu zažili, sa s ňou stretli pri podnikaní, približne polovica v zdravotníctve, pri vybavovaní povolení na úradoch, v štátnej a komunálnej správe a 20 až 30 percent v justícii, polícii, školstve a politike.

Korupcia je podľa vyše polovice účastníkov prieskumu, ktorí sa s ňou stretli v podnikaní, najviac rozšírená pri využívaní eurofondov, dotácií a štátnej pomoci, ako aj pri verejnom obstarávaní a tendroch. „Tam, kde sa peniaze rozdávajú, prideľujú, kde o nich niekto rozhoduje – štátny úradník, alebo štátna inštitúcia, tam naozaj vládne korupcia. Zdá sa, že toto sú dve oblasti, kde korupcia kvitne. Pravdepodobne toto je oblasť, kde by mal štát viac zakročiť,“ upozornil Kremský.
Tretina potvrdila, že sa stretla s korupciou

Tretina respondentov uviedla korupciu manažérov inou firmou, viac ako štvrtina sa stretla s korupciou v podnikaní pri vybavovaní povolení, potvrdení, certifikátov, resp. na súdoch, pri konkurzoch, reštrukturali­záciách a zápisoch. Takmer pätina podnikateľov mala skúseností s korupciou pri kontrolách, auditoch a tiež v politike, pri tvorbe zákonov a nariadení. Necelá desatina podnikateľov uviedla vydieranie firmy, výpalníctvo a daňovú a colnú správu.

Korupcia rastie podľa 43 percent respondentov, takmer 42,5 percenta si myslí, že sa nemení, a 11,5 percenta uviedlo, že klesá. Žiadosť o úplatok, resp. poskytnutie výhody podľa prieskumu rozhodne odmietlo 42 percent účastníkov, niektorí to oznámili aj na polícii. Ďalších 21,5 percenta podnikateľov sa tvárilo, že ponuku korupcie nepočulo, a 18,5 percenta sa priznalo, že sa na korupcii podieľalo, inak by prišli o ponúkaný obchod. Niektorí spomenuli aj vyhrážanie sa, čím ich druhá strana prinútila podvoliť sa, iní zas korupciu akceptovali, lebo bola vzájomne výhodná.

V boji proti korupcii by podľa 61 percent podnikateľov pomohlo zbavenie sa skorumpovaných politikov a ich náhrada čistými. Zvyšovanie transparentnosti verejnej správy, zverejňovanie dokumentov za verejné peniaze uviedlo 59 percent, zjednodušenie odhaľovania a dokazovania korupcie, zverejňovanie prípadov takmer 47 percent a vytvorenie silného politicky nezávislého úradu pre boj proti korupcii 35 percent respondentov. Vyše pätina sa vyslovila za zapojenie agentov tajnej služby a dobrovoľných agentov na odhaľovanie korupcie a 11,5 percenta je za posilnenie právomocí polície a prokuratúry.

Zdroj: Denník Pravda