SKAU vytvorila na stránke mojapeticia.sk petíciu

Milan Mozolák: Stále verím v zdravý rozum
27. apríla 2023
SKAU: neefektívne procesy – bujnejúci štátny aparát
6. decembra 2023

Vážení priatelia a podporovatelia audítorstva a účtovníctva na Slovensku,

Slovenská komora audítorov vytvorila na stránke mojapeticia.sk petíciu s cieľom hromadnej pripomienky k čl. V novely zákona o štatutárnom audite (LP/2023/621).

Petíciu svojím podpisom podporili audítori, ale aj neaudítori.

Do prehliadača kopírujte tento link:
https://www.mojapeticia.sk/campaign/hromadna-pripomienka-slovenskej-komory-auditorov-k-navrhu-novely-zakona-o-uctovnictve

Chceme presadiť:

  1. Zastavenie zákonného príkazu nárastu príspevkov pre jednu organizáciu UDVA s tým, že sa zoberú peniaze z inej organizácie SKAU (financovaná z členských príspevkov).
  2. Zastavenie procesu, v ktorom bude SKAU ako stavovská organizácia existenčne ohrozená. SKAU tu existuje ako garant kvality vzdelávania, kontroly kvality a metodickej podpory pre všetkých členov bez ohľadu na veľkosť, a preto vytvára kvalitatívne jednotné prostredie, všeobecne vnímané ako vysoko profesionálne.

Podstata pripomienok:

  1. Zrušenie návrhu na jednorazový nárast poplatkov a príspevkov o 13 % pre audítorské spoločnosti a vybrané subjekty verejného záujmu.
  2. Zrušenie automatického zvyšovania poplatkov a príspevkov o infláciu. Inflácia výrazne narastá, keď sa ekonomike nedarí, a preto v tomto období zvyšovať akékoľvek poplatky len roztáča inflačnú špirálu.
  3. Zrušenie 300 € príspevku pre audítorské spoločnosti, ktoré nepodliehajú kontrole kvality UDVA. Ide o príspevok, ktorého existencia nemá žiadne opodstatnenie. Pritom subjekty, ktorých sa to týka, príspevky neplatia.
  4. Zrušenie zavádzania akýchkoľvek nových príspevkov a poplatkov. Zavedenie transparentného a ekonomicky dôvodného financovania UDVA z členských príspevkov SKAU tak, že bude stanovený tento príspevok na úroveň 20 % hodnoty členských príspevkov, ktoré bude platiť priamo SKAU.

Ďakujeme za podporu. Len spolu môžeme byť úspešní.

Ak ste sa s pripomienkami  stotožnili, pripojte k petícii svoj podpis.

V prípade, ak k petícii so zásadnými pripomienkami k novele zákona bude pripojených viac ako 500 podpisov, bude sa považovať za hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona a predkladateľ sa bude s pripomienkami  musieť zaoberať.

Hlasovanie za  petíciu so zásadnými pripomienkami

  1. Informácie nájdete na web stránke: https://www.mojapeticia.sk/ ; hromadná pripomienka Slovenskej komory audítorov:

https://www.mojapeticia.sk/campaign/hromadna-pripomienka-slovenskej-komory-auditorov-k-navrhu-novely-zakona-o-uctovnictve

  1. Na pravej strane máte možnosť oboznámiť sa s hromadnou pripomienkou k novele zákona. Na ľavej strane je okienko podpísať, po kliknutí vyplníte svoje údaje.
  2. Následne je potrebné pozrieť v doručenej pošte mail od mojapeticia.sk a potvrdiť hromadnú pripomienku.