Novinky

23. septembra 2022

Upozornenie na podvodné konanie

4. júla 2022

Digitalizácia – nevyhnutná súčasť výkonu auditu

1. júna 2022

30. rokov SKAU

31. mája 2022

Stretnutie prezidentov audítorských komôr

31. mája 2022

Štatutárny audit a audítori v kocke

28. októbra 2021

Významne ocenenie za celoživotnú prácu pre dlhoročného člena SKAU

27. júla 2021

Audítori: Plán obnovy prinesie zvýšený záujem o audítorské služby

12. mája 2021

Samospráva a profesionálny, aj nezávislý audit

5. mája 2021

SKAU: vzdelávanie na tému audit v samospráve

29. marca 2021

Technológie posúvajú profesiu audítorov na výrazne vyššiu úroveň