Prínos World Standard-setters Conference

Upozornenie na podvodné konanie
23. septembra 2022
Správy o udržateľnosti podnikov
14. decembra 2022
Problematika aktualizácie Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

Slovenská komora audítorov (SKAU) sa ako jediný reprezentant Slovenska zúčastnila  na medzinárodnej konferencii World Standard-setters Conference (WSS) v Londýne.

Počas odbornej dvojdňovej konferencie predstavitelia Rady pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) poskytli prehľad o práci Rady a zdôraznili nové projekty pripravené na roky 2022 – 2026. Ako na margo konferencie informovala Ing. Zdenka Kvasková, členka Prezídia SKAU: „Získali sme tiež aktuálne informácie o činnosti Nadácie IFRS, absolvovali interaktívne stretnutia plné otázok a odpovedí na rôzne témy, týkajúce sa tak aktualizácie Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS), ako aj iných odborných záležitostí. Zároveň sme viedli v skupinách panelové diskusie podľa jednotlivých tém, pričom tohtoročnou nosnou témou bola udržateľnosť, a preto najväčší záujem bol o skupinu, v ktorej predstavitelia novovzniknutej Rady pre medzinárodné štandardy udržateľnosti (ISSB) vysvetlili napr. proces tvorby a návrhu nových štandardov.“ Podľa jej slov sa účastníci konferencie dozvedeli nové informácie o produktoch a službách, ktoré Nadácia IFRS ponúka, oboznámili sa s procesom tvorby štandardov a s ich aktualizáciami na celosvetovej úrovni, v USA, Anglicku, pričom si ich porovnali s procesmi prijímanými a uplatňovanými v rámci EÚ. „SKAU sa na tejto konferencii zúčastňuje pravidelne už niekoľko rokov a aj preto by som videla ako neoceniteľný prínos, keby sa podľa vzoru iných krajín Európy zúčastňovali na nej aj predstavitelia tých organizácií v SR, ktorých sa táto problematika týka, či už ide o tvorcov legislatívy, alebo aj o používateľov štandardov“ – dodala na záver Ing. Zdenka Kvasková.

Viac informácií o medzinárodnej konferencii na:
https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/2022/september/world-standard-setters-conference-2022/