Audítori odkazujú vláde: Vaše opatrenia neznížia byrokraciu, naopak zvýšia počet špekulantov

Audítori V4: Tlak na reguláciu audítorskej profesie zrýchľuje koncentráciu
5. februára 2019
Audit politických strán – nebo, či peklo?
2. marca 2020

Slovenská komora audítorov (SKAU) sa  obráti na premiéra a ministra financií, aby odmietli zvýšenie veľkostných kritérií pre zákonom stanovený audit podnikateľských subjektov. 

Audítori sa obávajú, že spod verejnej kontroly sa dostanú ďalšie desiatky subjektov, ktoré využívajú verejné zdroje. “Dnes sa Slovensku audituje okolo 11 000 účtovných jednotiek. Ak sa kritériá zvýšia, počet kontrolovaných subjektov klesne o 20-30%, “ upozorňuje prezident SKAU Milan Mozolák.

Zvýšenie veľkostných kritérií sa má zaviesť novelou zákona o účtovníctve, ktorá je momentálne v medzirezortnom pripomienkovaní. Novela je súčasťou antibyrokratických opatrení, ktorým chce vláda znížiť administratívnu záťaž podnikateľov. Proti vyčleneniu ďalších podnikateľských subjektov z povinnosti auditu sa otvorene postavil aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Jeho podpredseda Ondrej Šulaj povedal:” Sme povinní podporiť všetky dnes existujúce kontrolné mechanizmy, ktoré v tejto republike máme. Aj laikovi je z bežných správ zrejmé,  koľko finančných káuz denne prenikne na verejnosť.”

“Aktivita vlády nemá opodstatnenie. Domnienka o znížení byrokracie, môže naopak zvýšiť počet špekulantov,” varuje Mozolák, prezident SKAU. Potvrdzujú to aj skúsenosti z členských krajín EÚ.

Švédsko v roku 2010 liberalizovalo povinnosť auditu. Výsledkom zníženia povinnosti auditu nebola úspora nákladov, ani rýchlejší hospodársky rast, či zvýšenie zamestnanosti, naopak, znížili sa daňové príjmy, zvýšila sa hospodárska kriminalita a znížila sa možnosť kontroly a transparentnosti a zhoršila sa  kvalita účtovníctva.

Cyprus má povinný audit pre všetky spoločnosti od 16. septembra 2016. Napr. počas posledných desiatich rokov sa fínske limity pre výnimky z auditu skutočne zdvojnásobili, ale keďže celkové príjmy z dane z príjmov právnických osôb začali klesať, bolo rozhodnuté vrátiť sa k nižším prahom.

Len tretina európskych krajín zvýšila prahové hodnoty pre výnimky z auditu. Avšak tieto krajiny majú zavedenú reguláciu účtovníctva, čo u nás nie je, takže účtovníctvo môže v princípe ponúkať hocikto. Je to jasný znak toho, že väčšina tvorcov politiky v Európe naďalej uznáva funkciu verejného záujmu v oblasti štatutárnych auditov a považuje ho za pridanú hodnotu pre podniky a hospodárstvo ako celok. A ak aj zvyšovali hranice výnimky, tak napr. Nemecko o 24%, Rakúsko len o 3%. Naopak, napr. Taliansko znížilo hranice výnimky až o 68% vo výnosoch a 36%  v kategórii majetok. V susednom Maďarsku, kde je lepší výber daní, povinnému auditu podlieha aj spoločnosť, ktorá má dlh voči štátu po splatnosti viac ako 60 dní v sume vyššej ako 33 333 EUR.

“Súčasné kritéria pre povinný audit sú u nás nastavené tak, aby sa auditu vyhli tí, ktorí to šikovne urobiť vedia a chcú – uvádzame reálny údaj z FINSTATU firma s obratom nad päť miliónov EUR bez zamestnancov a aktívami 780 tisíc EUR platila len 13 tisíc EUR daň a predtým len daňovú licenciu,  koľko daní by zaplatila ak by bola auditovaná?”, pýta sa kompetentných prezident SKAU.