Audítori V4: Tlak na reguláciu audítorskej profesie zrýchľuje koncentráciu

Noví starostovia v roku 0: Pohľad audítora na prvé kroky samosprávy po komunálnych voľbách
16. januára 2019
Audítori odkazujú vláde: Vaše opatrenia neznížia byrokraciu, naopak zvýšia počet špekulantov
14. júna 2019

Na pravidelnom stretnutí prezidentov audítorských komôr krajín V4 vo Varšave sa diskutovalo najmä o nežiadúcom náraste koncentrácie poskytovania audítorských služieb pre subjekty verejného záujmu ( najväčšie spoločnosti a subjekty audituje čoraz menej audítorov). Tento trend výrazne zrýchlil nárastom administratívnej záťaže pri výkone auditu práve týchto subjektov verejného záujmu.  Zhodli sa na tom všetci účastníci vrcholnej schôdzky, na ktorej sa zúčastnili aj prezident Accountancy Europe Florin Toma ako strešného orgánu profesných komôr všetkých európskych audítorov a aj výkonná riaditeľka ACCA Maggie McGhee.

“Výsledkom narastajúceho tlaku na audítorskú profesiu, je výrazná koncentrácia trhu. Najmä v prípade auditov subjektov verejného záujmu, budú spĺňať náročné administratívne podmienky len veľké a silné audítorské firmy, upozorňuje prezident SKAU Milan Mozolák.

Koncentrácia zákaziek v rukách niekoľkých firiem sa netýka len Slovenska. Ide o celoeurópsky problém. Preto je potrebné, aby sa “bruselskej administratíve”, ktorá pripravuje nariadenia, teda právne normy, ktoré platia automaticky po ich schválení, argumentovalo spoločným a silným hlasom. Riziká koncentrácie, môžu dospieť do takého štádia, že pre tieto subjekty budú musieť prevziať rolu audítorov štátne alebo celoeurópske orgány.

ACCA na jar tohto roku zverejnila celosvetový prieskum o očakávaniach odbornej verejnosti od audítorskej profesie. V prípade stredoeurópskeho priestoru (dáta sú z Českej republiky) sú nadpriemerne vysoké, čo je argument v prospech rozvoja auditu a nie jeho útlmu.

Bez ohľadu na tieto trendy sa profesia navyše bude musieť rýchlo vyrovnať s nástupom nových technológii, konštatovalo sa na nedávnych medzinárodných rokovaniach Slovenskej komory audítorov s partnermi.

 

Zvukový záznam: