SKAU: Audítori si za svojho prezidenta znovu zvolili Milana Mozoláka

Aby bolo jasno
27. októbra 2020
Audítori: Korona urýchlila modernizáciu našej profesie
5. januára 2021

Ing. Milan Mozolák povedie Slovenskú komoru audítorov aj nasledujúce 4 roky. Rozhodlo o tom Zhromaždenie audítorov, ktoré sa pre pandemické opatrenia, konalo v on-line priestore. „Na on-line zhromaždení sa zúčastnilo takmer 500 členov komory, ktorí zároveň mohli využiť svoje volebné právo. Pred pandémiou sa fyzicky na zhromaždeniach zúčastňovalo do 200 členov. Korona paradoxne zvýšila podiel audítorov, ktorí rozhodovali o svojom vedení ale aj ďalšom smerovaní, „povedal staronový prezident.

Prezidentovi  Mozolákovi sa už pred rokom podarilo presadiť zoštíhlenie prezídia SKAU ako aj ďalšie opatrenia, ktoré zefektívnili chod tejto stavovskej organizácie slovenských audítorov. Situáciu, ktorú spôsobila pandémia, rozhodne považujem skôr za príležitosť ako krízu. Je pre mňa výzvou ako ďalej posilňovať postavenie audítorskej profesie v hospodárskom prostredí Slovenska,” hovorí prezident Milan Mozolák.
V roku 2020 sa SKAU niekoľkokrát zviditeľnila v mediálnom prostredí, keď upozorňovala vládu, aby sa štát nevzdával kontrolných mechanizmov a neznižoval tým transparentnosť verejného a podnikateľského prostredia. V uplynulých mesiacoch tiež vydala navigačný manuál Ako čítať správu audítora, ktorým približuje kľúčové pojmy, fungovanie a význam auditu pre odbornú verejnosť. SKAU tiež aktívne diskutuje s ostatnými profesijnými organizáciami, ktoré ovplyvňujú ekonomické dianie na Slovensku.

Hlavným poslaním SKAU je zastupovať a chrániť a oprávnené záujmy svojich členov a asistentov štatutárneho audítora. Komora je tiež garantom kontinuálneho vzdelávania a kontroly kvality práce svojich členov. K 31.augustu 2020 stavovská organizácia slovenských audítorov evidovala 773 individuálnych členov a 237 audítorských spoločností. SKAU je členom viacerých medzinárodných organizácií, napríklad IFAC, Accountancy Europe.