Digitalizácia – nevyhnutná súčasť výkonu auditu

30. rokov SKAU
1. júna 2022
Upozornenie na podvodné konanie
23. septembra 2022

Konferencia k jubileu Slovenskej komory audítorov a profesie štatutárneho audítora

PODBANSKÉ – Začiatkom júna (2. – 3. 6. 2022) sa v priestoroch Grand hotela Permon v Podbanskom uskutočnila tradičná Metodicko-odborná konferencia Slovenskej komory audítorov (SKAU), nad ktorou prevzal záštitu minister financií SR Igor Matovič.

Spoločným menovateľom celého dvojdňového stretnutia zástupcov Komory, prizvaných hostí a lektorov bolo jubileum SKAU, ktorá si pripomína tridsaťročné výročie svojho vzniku ako samosprávnej profesijnej organizácie zastrešujúcej profesiu štatutárnych certifikovaných audítorov. Na úvod otvorenia konferencie prezident SKAU Ing. Milan Mozolák obdaroval hodnotným umeleckým spomienkovým predmetom zástupcov partnerských organizácií a inštitúcií úzko spolupracujúcich s SKAU (Ministerstvo financií SR, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu a i.).

Súčasťou otvorenia konferencie boli aj vystúpenia bývalých prezidentov Komory Ing. Ivana Bošelu, PhD., a Ing. Ondreja Baláža, počas ktorých sa prítomní, najmä mladí audítori dozvedeli, čím všetkým Komora od svojho vzniku prešla a s čím sa vyrovnávala, ako aj to, čo ju podľa nich čaká v budúcnosti. S veľkým záujmom účastníkov konferencie sa stretli príhovory generálnej riaditeľky daňovej a colnej sekcie pri MF SR Ing. Daniely Klučkovej, ako aj videopríhovor prezidenta IFAC Alana Johnsona.

Počas dvoch dní boli podrobne rozobrané a vysvetlené viaceré aktuálne témy. Tie sa týkali nielen poohliadnutia sa za uplynulými troma dekádami vývoja činnosti profesie štatutárnych audítorov, ale predovšetkým stavu profesie v súčasnosti a výzvam, ktoré ju čakajú už v krátkej budúcnosti. V bloku odborných prednášok priblížili spomínané témy renomovaní odborníci v danej oblasti, ako Ing. Katarína Kaszasová, generálna riaditeľka UDVA, prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD., z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ing. Zuzana Martincová, riaditeľka odboru informačných technológií Najvyššieho kontrolného úradu SR, Ing. Mária Horváthová z Ministerstva financií SR, odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva, ako aj odborníci a zástupcovia SKAU Ing. Emília Rybárová, Ing. Peter Mrnka a Ing. Daniel Šalamún.

Kľúčovou a aj nosnou témou metodicko-odbornej konferencie sa stala aktuálna problematika digitalizácie audítorských činností. V rámci nej odzneli erudované názory k témam, akými sú digitalizácia auditu a previerok kvality, digitalizácia účtovníctva v praxi v nadväznosti na právnu úpravu v zákone o účtovníctve či téma výsledkov a realizácie digitalizácie kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Dvojdňová „jubilejná“ konferencia nemala len kvalitný a bohatý pracovno-odborný charakter, ale aj svoju spoločenskú časť. Tá patrila nielen spevom a tancom v podaní popradského folklórnemu súboru Vagonár, ale aj vystúpeniu stand-up komika Michaela Szatmáryho a najväčšej hviezdy večera – hudobnej legendy Pavla Hammela, ktorého počas interpretácií nezabudnuteľnej plejády hitov sprevádzal na gitare Juraj Burian.

Ako na margo konferencie poznamenal prezident Slovenskej komory audítorov Ing. Milan Mozolák: „Aj touto odbornou konferenciou sa posúvame dopredu v otázke odbornosti a kvality výkonu činnosti štatutárneho auditu. Ide o systematický dlhodobý proces vzdelávania, školení, čoho reálnym výstupom je implementácia mnohých zmien prijatých v rámci EÚ, ako aj nasadenie digitalizácie a jej procesov do všetkých našich činností. Aj preto ma teší, že Slovensko – aj vďaka profesionálnej a sústavnej činnosti SKAU a jej odborníkov – je v rámci krajín V4 stále hodnotené ako líder regiónu strednej Európy v zavádzaní medzinárodných audítorských štandardov, novoprijatých opatrení či digitalizácie do praxe.“

 

– SKAU –

Title

Spomienkový predmet sochára Tibora Szilágyiho v tvare sošky zhmotňuje nielen 30 rokov existencie profesie certifikovaného audítora na Slovensku, ale aj víziu do budúcnosti. Viacstupňovo vypálená soška je ručne vyrobená z hliny a každý jej vyrobený kus je originál, namaľovaný modrou farbou z kobaltu, pričom lesk jej dodáva platinové zdobenie