Stretnutie prezidentov audítorských komôr
31. mája 2022
Digitalizácia – nevyhnutná súčasť výkonu auditu
4. júla 2022


V roku 2022 uplynie 30. rokov od vzniku Slovenskej komory audítorov – SKAU, samosprávnej profesnej organizácie zastrešujúcej profesiu štatutárnych certifikovaných audítorov. Toto významné jubileum si komora pripomína aj upomienkovým predmetom, ktorý pre tento účel vytvoril sochár Tibor Szilágyi, tvoriaci v Nových Zámkoch.

Upomienkový predmet v tvare sošky zhmotňuje nielen 30. rokov existencie profesie certifikovaného audítora na Slovensku, ale aj víziu do budúcnosti. Soška je ručne vyrobená z hliny a viacstupňovo vypálená. Každý vyrobený kus je vlastne originál maľovaný modrou farbou z kobaltu a lesk jej dodáva platinové zdobenie. Trvalé hodnoty reprezentujúce našu profesiu bude dôstojne pripomínať aj táto soška.