Ako zvýšiť záujem generácie alfa

Seminár “Audit a dátová žurnalistika” zaujal novinárov aj audítorov
13. novembra 2018
Noví starostovia v roku 0: Pohľad audítora na prvé kroky samosprávy po komunálnych voľbách
16. januára 2019

V slovenskom audite dominujú ženy, audítori starnú, „nová krv“ je nevyhnutnosť.

Zoštíhľovanie klasickej administratívy, digitalizácia a výraznejšie oslovenie mladej generácie – to sú tri najdôležitejšie výzvy, pred ktorými momentálne stojí audítorská profesia na Slovensku. Hovorilo sa o tom aj na Zhromaždení SKAU, ktoré sa konalo 8.novembra 2018 v Bratislave.

Slovenská komora audítorov (SKAU) k 31.8.2018 evidovala 1026 členov. Členstvo v komore je zo zákona povinné. Z interných štatistík SKAU vyplýva, že najviac audítorov je vo veku 51 až 60 rokov. Takmer dve tretiny 62% profesionálov v audite tvoria ženy. Audítorský stav starne a zo strany mladej generácie nie je pre vysokú náročnosť povolania oň záujem.

„Čaká nás náročné obdobie „omladzovania krvi“. Musíme viac pracovať na vnímaní audítorskej profesie ako atraktívneho a uznávaného vrcholu profesionálnej kariéry ekonóma v praxi. Audit je náročné, zaujímavé a pre spoločnosť mimoriadne dôležité povolanie,“ hovorí prezident SKAU Milan Mozolák.

Práca audítora, podobne ako aj iné profesie, sa za posledné roky výrazne zmenila. Nástupom digitalizácie ako aj špecifických softvérov to už dávno nie je iba prácne kontrolovanie čísel a rôznych výkazov. Audítori sú čoraz častejšie členmi veľkých multidisciplinárnych tímov, ktoré riešia široké spektrum úloh od medzinárodných obchodných transakcií, rôznych analytických, uisťovacích a verifikačných služieb až po spoluprácu na projektoch do budúcnosti.

V globálnej a digitalizovanej ekonomike by rola auditu mohla vzrásť. „Ak sú v spoločnosti médiá považované za „strážnych psov demokracie“, podobnú úlohu hrá audit pri ochrane transparentnosti v hospodárstve a podnikaní,“ tvrdí prezident Mozolák.

Ku generačnej výmene prišlo aj v samotnom vedení SKAU. Do prezídia komory boli na Zhromaždení zvolení Mária Brániková a Erik Kelbel. Hlavným poslaním komory je ochrana záujmov svojich členov, ich vzdelávanie a kontinuálne sledovanie kvality výkonu profesie. SKAU za uplynulé dva roky podstatne zoštíhlila svoj administratívny aparát a zaviedla celý rad noviniek z oblasti digitalizácie, ktorými dosahuje efektívnejšie fungovanie.