Po roku 2022 “zmizne” až štvrtina povolaní, ktoré dnes poznáme

Audítori: Aj v časoch online kontrol a využívania umelej inteligencie, treba zostať profesionálne …
6. júla 2018
Seminár “Audit a dátová žurnalistika” zaujal novinárov aj audítorov
13. novembra 2018

Trh práce bude v nasledujúcich rokoch v dôsledku digitalizácie a inovácií prechádzať zmenami. Mnohé pracovné pozície už nebudú tak žiadané ako v súčasnosti, na druhej strane mnohé nové vzniknú. Píše sa na portáli pcrevue.sk.

Podľa najnovšej správy Svetového ekonomického fóra, by celosvetovo práve kvôli novým technológiám mohlo do roku 2022 zaniknúť 75 miliónov súčasných pracovných miest. Na druhej strane sa očakáva, že sa vytvorí 133 miliónov nových pozícií. V rámci východnej a strednej Európy budú do roku 2022 čoraz viac žiadané pozície ako dátový analytik, špecialista na robotické stroje, inžinier, vývojár softvérov a aplikácií či špecialista na sociálne siete.

Očakáva sa, že sa bude meniť aj druh pracovného pomeru. Práve ten trvalý môže ísť viac do úzadia, pričom do popredia sa môže dostať najímanie dočasných pracovníkov alebo samostatne zárobkové osoby. Týka sa to najmä pozícií v marketingu či v rámci IT sektora. Postupne si firmy vyberajú pracovníkov na určité projekty vo forme,,dodávateľov“ a neprijímajú ich nastálo.

Od ľudí na týchto pracovných pozíciách sa do budúcnosti očakáva kreativita, kritické myslenie, flexibilita, originalita a iniciatíva. Mimoriadne dôležité budú počítačové zručnosti na vyššej úrovni. Do úzadia sa podľa správy Svetového ekonomického fóra dostanú pozície ako pracovníci v call centrách, vodiči, účtovníci či audítori ale najmä pracovníci na robotníckych pozíciách, nakoľko automatizácia by ich mala postupne nahradzovať. Mnohí z tých súčasných by mali byť preškoľovaní, aby zvládli napríklad obsluhu robotických strojov.

V správe Svetového ekonomického fóra sa uvádza, že bude potrebné rekvalifikovať súčasných zamestnancov, ktorí by následne mohli obsluhovať robotické stroje. Až 52 % všetkých pracovných úkonov budú do roku 2025 vykonávať práve stroje. To je takmer dvakrát viac ako v súčasnosti.

Pracovné pozície, ktoré budú v budúcnosti žiadané v rámci strednej a východnej Európy:
Dátový analytik a výskumník
Špecialisti v oblasti digitálneho marketingu a stratégie
Špecialisti na robotické stroje a inžinieri
Vývojári softvérov a aplikácií
Obchodný a marketingový špecialista
Odborník na nové technológie
Bezpečnostný analytik
Špecialista na sociálne siete a e-commerce
Pracovníci klientských centier
Personalista
Finančný analytik
Robotníci

Ako na tieto výzvy reaguje audítorská komora?

„Ako bude vyzerať profesia štatutárneho audítora vieme ovplyvniť aj my sami. Očakáva sa od nás, aby sme vedeli absorbovať nové technológie a digitalizáciu do našich pracovných postupov a zvládli proces auditu v novom prostredí u klientov.

Štatutárni audítori by mali byť práve tí finanční analytici a ľudia schopní vyhodnotiť a interpretovať informácie získané automatizovanými procesmi. Mali by to byť ľudia schopní tieto procesy aj verifikovať, či sú spoľahlivé.  A na tom všetkom intenzívne pracujeme,“ komentoval správu Svetového ekonomického fóra prezident SKAU Milan Mozolák.