Audítori: Aj v časoch online kontrol a využívania umelej inteligencie, treba zostať profesionálne …

Ako zvýšiť záujem generácie Y, Z a Alfa?
28. júna 2018
Po roku 2022 “zmizne” až štvrtina povolaní, ktoré dnes poznáme
9. októbra 2018

Audítorská profesia patrí do skupiny vysokokvalifikovaných povolaní, ktorú v najbližších rokoch výrazne zmenia nové technológie vrátanie umelej inteligencie.

“Je to vývoj, ktorý nemá význam brzdiť. Práve naopak – treba nájsť kombináciu využívania najnovších technológii spolu s danosťami ľudskej mysle, ktorá stále pochybuje a ja schopná definovať nové riziká, povedal prezident Slovenskej komory audítorov (SKAU) ing. Milan Mozolák počas dvojdňovej konferencie v Nízkych Tatrách, ktorá niesla prízančný názov „Audit – významný nástroj pre plnenie legislatívnych požiadaviek“.

Milan Mozolák, prezident SKAU hovorí o budúcnosti audítorskej profesie a vonkajších vplyvoch na ňu.
VIDEO 1

Okrem razantného nástupu nových technológií, audítori čelia stále väčšej regulácií a limitom, ktoré pred časom vstúpili do platnosti ako dôsledok celoeurópskej zmeny legislatívy. Národným regulátorom je u nás Úrad pre dohľad nad výkonom auditu.

Peter Hrnčiar, predseda Rady ÚDVA hovorí o nových výzvach.
VIDEO 2

Ďalšími nosnými témami konferencie boli špecifiká auditu samosprávy, kvalita auditu a ochrana osobných údajov, ktorá od konca mája rezonuje vo všetkých firmách aj verejných inštitúciách. Všetky spomínané faktory od zmenenej legislatívy až po nové technológie logicky vytvárajú tlak na ceny auditu.

Peter Mrnka, SKAU hovorí o usmernení, ktoré má pomôcť transparentnej cenotvorba pri zákazkách.
VIDEO 3