Podnikatelia, firmy, organizácie: POZOR! Nech vás koronavírus nedobehne druhýkrát

Audit politických strán – nebo, či peklo?
2. marca 2020
Nová šéfka ÚDVA: Musíme sa pripraviť. Peniaze z Luxemburgu budú pre nás významná pomoc
5. mája 2020

Slovenská komora audítorov (SKAU) upozorňuje všetky subjekty, ktoré v tomto čase kompletizujú svoje účtovné závierky, aby do poznámok uviedli riziká, odhady a prípadne iné skutočnosti, ktoré súvisia s ekonomickými dopadmi koronavírusu.

Je to významná udalosť, ktorá nastala v období medzi koncom účtovného obdobia a pred finálnym zostavením účtovnej závierky. Toto riziko môže ohroziť nepretržitosť trvania účtovnej jednotky a preto by poznámky k účtovnej závierke mali obsahovať informáciu o vplyve tejto udalosti a prípadne ako sa s rizikom vysporiadať.

Pre rýchlejšiu orientáciu pripájame presné znenie o vyhlásení mimoriadnej situácie:

„Vláda Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky  –  VYHLASUJE podľa §8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06.00 hod MIMORIADNU SITUÁCIU pre územie Slovenskej  republiky. Je potrebné prísne dodržiavať Rozhodnutia a usmernenia vydané úradom verejného zdravotníctva a ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. „

Odporúčanie SKAU sa týka sa spoločností, ktoré ešte neodovzdali účtovné uzávierky a vedia do nich spomínané skutočnosti doplniť. SKAÚ už vydala všetkým svojim členom – audítorom usmernenie v tomto smere.

Audítori sú pripravení odborne pomôcť svojim klientom v tejto situácii. SKAÚ rovnako sleduje prípadné legislatívne iniciatívy zo strany vlády a parlamentu, ktoré sa pravdepodobne budú v krátkom čase príjmať na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte SKAÚ cez  e-mail: sekretariat@skau.sk.

Zdroj: webnoviny.sk