Nová šéfka ÚDVA: Musíme sa pripraviť. Peniaze z Luxemburgu budú pre nás významná pomoc

Podnikatelia, firmy, organizácie: POZOR! Nech vás koronavírus nedobehne druhýkrát
24. marca 2020
Vláda chystá najväčšiu likvidáciu kontroly v ekonomike !
6. júla 2020

Katarína Kaszasová, nová generálna riaditeľka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ÚDVA), nastúpila do funkcie v čase pandémie koronavírusu. Prevzatie úradu prirovnala k skoku do hlbokej vody. V rozhovore pre Hospodárske noviny zhodnotila aj kompenzačné opatrenia vlády pre podniky zasiahnuté krízou:

“Čím skôr budú mať naše firmy, ktoré sú v ťažkostiach, dostatočnú likviditu na prefinancovanie najbližšieho obdobia, tým bude lepšie.
Čím sa teraz musí zaoberať vedenie firiem? Vedenie spoločností, a hlavne ich finanční riaditelia, si vedia zrátať, kde sa nachádzajú a čo sa môže stať o niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov. Nebudem hovoriť žiadne nové veci, pretože podniky si už určite prešli odpovede na otázky, či má firma dostatočnú likviditu, či má nejaké nevyužité kreditné linky na uspokojenie krátkodobých potrieb. Pretože ak boli v minulosti dobrým bankovým klientom, mali pravdepodobne otvorené úverové linky v bankách, ktoré nevyužili, a teraz ich môžu čerpať. Firmy určite aktualizujú plány a vytvárajú scenáre ďalšieho vývoja vrátane najpesimistickejších. Keď sa bavíme o bankových úveroch, spoločnosti si musia napríklad pozrieť, ako rôzne scenáre ovplyvnia plnenie podmienok úverových zmlúv.”
Nová generálna riaditeľka ÚDVA sa v rozhovore pre HN vyjadrila aj k zmenám, ktoré pandémia priniesla aj do profesného života audítorov: 
“Okrem riešenia praktických problémov s likviditou a prežitia krízového obdobia sa spoločnosti nevyhnú zostavovaniu účtovnej závierky, čo môže priniesť množstvo výziev tomto čase. Hoci veľa podnikov má už rok 2019 uzatvorený a sú už v procese overovania účtovnej závierky audítorom, mnohé spoločnosti nemajú hospodársky rok rovnaký ako kalendárny. Ak je napríklad koniec ich hospodárskeho roka na konci marca, neistoty a vplyvy pandémie sa musia zobraziť v účtovnej závierke. Účtovná závierka totiž nie je len o tom, koľko máte peňazí na bankových účtoch. Zostavuje sa na základe predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti. Zvážiť, či je tento predpoklad ohrozený, ak áno, do akej miery, môže iba manažment alebo majitelia podniku, nie jeho účtovník. Ak totižto spoločnosť plánuje podnikanie v dôsledku krízy napríklad v máji ukončiť, neexistujú viac v jej súvahe k 31. marcu dlhodobé záväzky, všetky sa stávajú krátkodobými. A to je významná zmena, ktorá má vplyv aj na to, ako vás vnímajú vaši obchodní partneri a investori a akú správu vysielate svojmu okoliu.”

Kto je Katarína Kaszasová

Má viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti auditu, verejných a súkromných financií. Pôsobila v audítorskej spoločnosti KPMG, na ministerstve financií, v Európskej investičnej banke aj v Európskom stabilizačnom mechanizme. Autorka viacerých publikácií, štatutárna audítorka a certifikovaná interná audítorka.