V júni budú audítori diskutovať o novinkách v ich profesii

PwC posilňuje svoju expertízu v oblasti informačnej bezpečnosti
2. februára 2018
Audítori podávajú pomocnú ruku mestám a obciam
9. apríla 2018

V dňoch 14. a 15. júna 2018 sa v Demänovskej doline zídu audítori na metodicko-odbornej konferencii pod názvom „Audit – významný nástroj pre plnenie legislatívnych požiadaviek“. Experti ponúknu účastníkom odborný pohľad na nové služby poskytované audítormi pri zániku obchodných spoločností, venovať sa budú aj téme ochrany osobných údajov a zmenám, ktoré prináša nariadenie GDPR od mája 2018. V samostatnom bloku sa bude diskutovať o téme kalkulácie cien audítorských zákaziek. Na júnovej konferencii sa účastníci dozvedia aj prvé informácie z vykonaných kontrol UDVA.