Audítori podávajú pomocnú ruku mestám a obciam

V júni budú audítori diskutovať o novinkách v ich profesii
9. apríla 2018
Ocenenie pre SKAÚ
20. apríla 2018

Slovenská komora audítorov (ďalej „SKAU“) zverejnila na svojej internetovej stránke (www.skau.sk, časť Dôležité informácie – informácie o pracovných materiáloch) dokument, ktorý svojim obsahom môže pomôcť aj predstaviteľom samospráv pri ich audite účtovnej závierky.

Je efektívnou pomôckou pri procese auditovania dát, ktoré mestá a obce v zmysle zákona musia zverejňovať.

“Audit je významným nástrojom uistenia o kvalite dát poskytovaných samosprávou, a preto vzájomná komunikácia – pochopenie medzi samosprávou a  štatutárnym audítorom môže  značne zjednodušiť proces auditu. Pre vzájomnú spoluprácu je nevyhnutné, aby predstavitelia samosprávy pochopili, čo a za akým účelom bude audítor požadovať v procese auditu,”

prezident SKAU Milan Mozolák.


 

Kompletnú príručku si môžete stiahnuť tu…

Stiahnuť