Ako zvýšiť záujem generácie Y, Z a Alfa?

Ocenenie pre SKAÚ
20. apríla 2018
Audítori: Aj v časoch online kontrol a využívania umelej inteligencie, treba zostať profesionálne …
6. júla 2018

Audítorské komory prakticky v celej Európe konštatujú slabý záujem najmladšej generácie o profesiu audítora. Odpoveď na otázku ako získať generácie, ktoré sa dnes označujú ako Y, Z a Alfa hľadali aj na tohtoročnom stretnutí prezidentov audítorských komôr Maďarska, Poľska, Česka a Slovenska, ktoré bolo v dňoch 7. a 8. júna v Budapešti.

Viceprezident Accountancy Europe Florin Toma, predstavil sériu nástrojov, ktorými chce celoeurópska profesná organizácia audítorov zvýšiť atraktivitu profesie a získať mladých ľudí do radov audítorov. „Audit dnes už nie je výlučne o účtovníctve či daniach. Je to dôležitá profesia pre celosvetový biznis, ktorá potrebuje šikovných IT-profesionálov, analytikov aj ľudí schopných efektívne komunikovať,“ uviedol Toma vo svojej prezentácii.

Prezident Slovenskej komory audítorov Milan Mozolák predstavil výsledky prieskumu, ktorý SKAU urobila ešte v roku 2017 a v ktorom zisťovala príčiny nízkeho záujmu o audítorskú profesiu v najmladšej generácii.

Prezidenti stavovských komôr V4 aj zástupca Accountancy Europe sa na základe prieskumov zhodli, že treba pracovať na prezentácii celospoločenskej prospešnosti audítorskej profesie a jej vnímanie v povedomí a tým nepriamo aj zvýšiť jej atraktivitu. „Mladí ľudia cítia potrebu byť užitoční, dôležití a ocenení nielen finančne ale aj spoločensky. A my im musíme ukázať, že práve audítorstvo tieto ich predstavy dokáže naplniť,“ skonštatoval po stretnutí prezident Mozolák.