Ocenenie pre SKAÚ

Audítori podávajú pomocnú ruku mestám a obciam
9. apríla 2018
Ako zvýšiť záujem generácie Y, Z a Alfa?
28. júna 2018

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) nedávno oslávil 25. výročie svojho vzniku.

Pri tejto príležitosti udelil SKAÚ Čestné uznanie za mimoriadny prínos pri rozvoji kontrolnej činnosti. „Rozmýšľam najmä o budúcnosti. Čo všetko vieme a mali by sme urobiť pre transparentnejšie a férovejšie prostredie pre rozvoj nášho spoločného štátu. Je v našom spoločnom záujme, aby Slovensko nielen rýchlo rástlo, ale aj vytváralo spravodlivé podmienky pre svojich ľudí. V tom vidím nenahraditeľné miesto inštitúcie, akou je Najvyšší kontrolný úrad,” týmito slovami zaprial k výročiu NKÚ Milan Mozolák, prezident Slovenskej komory audítorov.