Vláda chystá najväčšiu likvidáciu kontroly v ekonomike !

Nová šéfka ÚDVA: Musíme sa pripraviť. Peniaze z Luxemburgu budú pre nás významná pomoc
5. mája 2020
Koronavírus neprerušil vzdelávanie audítorov
29. septembra 2020

Občania si vo februári 2020 zvolili zmenu, lebo si želali zbaviť Slovensko korupcie a “našich ľudí”. Dianie posledných týždňov však ukazuje pravý opak. Navyše vláda potichu pripravuje najvačšiu likvidáciu kontrolných mechanizmov v slovenskej ekonomike.

Vládna SaS pripravila balík s názvom Lex Korona. Tvrdí, že má pomôcť podnikateľom a odstrániť zbytočnú byrokraciu. Ide však o zhluk rýchych novelizácií desiatok zákonov, ktoré ochromia kontrolu občanov nad tokom milónov eur z ich vlastných daní. To nie je v poriadku. A je to aj v priamom rozpore so sľubmi vlády o potláčaní korupcie. 

“Jedným zo základných predpokladov v boji proti korupcii sú silné, odborne pripravené a nezávislé kontrolné inštitúcie, ktoré dokážu odhaliť podvody a systémové chyby, píše sa v programovom vyhlásení vlády.” Prečo ich potom balíčkom pripravovaných zákonov ignoruje?

V balíku Lex korona je aj novela Zákona o účtovníctve, ktorou sa zvyšuje limit pre povinné audity (hodnota aktív z 2 mil. EUR na 4 mil. EUR a hodnota tržieb z 4 mil. EUR na 8 mil. EUR). Niektorí podnikatelia sa možno potešia, že vykĺznu z povinnosti kontroly účtovníctva nezávislým audítorom, no celá spoločnosť príde o kontrolné mechanizmy, ktoré dokážu odhaliť netransparentné nakladanie s peniazmi nás všetkých. Audítori kontrolujú nielen pravdivos útovníctva, ale aj erpanie EU fondov, štátnej pomoci, efektívnos hospodárenia s verejnými financiami, opodstatnenos fúzii firiem at.

Aj preto sa Slovenská komora audítorov obrátila otvoreným listom na všetkých poslancov NR SR ako aj na prezidentku republiky Zuzanu Čaputovú, aby zvážili prijatie likvidačnej legislatívy.

V prípade záujmu o detailnejšie vysvetlenie problematiky, nás neváhajte kontaktovať: sekretariat@skau.sk