Audítori: Plán obnovy prinesie zvýšený záujem o audítorské služby

Samospráva a profesionálny, aj nezávislý audit
12. mája 2021
Významne ocenenie za celoživotnú prácu pre dlhoročného člena SKAU
28. októbra 2021

Generálna riaditeľka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu Katarína Kaszasová očakáva v súvislosti s realizáciou plánu obnovy výraznejší rast slovenskej ekonomiky.

Plán obnovy a odolnosti, na ktorý získa Slovensko z Európskej únie približne šesť miliárd eur, prinesie okrem iného aj zvýšené požiadavky na audity firiem. Okrem tlaku na transparentné použite európskych financií porastie v nasledujúcom období ekonomika, nastane rozvoj firiem, a tým sa zvýši aj záujem investorov a veriteľov o vierohodné informácie o obchodných spoločnostiach, očakávajú audítori.

„Plán obnovy spôsobí prílev veľkého objemu prostriedkov a je úplne prirodzené, že narastie požiadavka na ich transparentné a čestné použitie. Jeden z najefektívnejších nástrojov je určite využitie služieb štatutárnych audítorov a audítorských spoločností. Pri čerpaní prostriedkov z fondov a rozpočtu EU je to pravidlom,“ uviedol prezident Slovenskej komory audítorov Milan Mozolák.

Generálna riaditeľka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu Katarína Kaszasová očakáva v súvislosti s realizáciou plánu obnovy výraznejší rast slovenskej ekonomiky. „Takto bude rásť aj záujem investorov a veriteľov o audit spoločností, do ktorých budú chcieť kapitálovo vstúpiť alebo sa podieľať na ich financovaní,“ myslí si Kaszasová.

Pravdepodobný nárast najmä počtu auditov projektov, ktoré bude chcieť EU auditovať nad rámec našich zákonných požiadaviek, očakáva v súvislosti s plánom obnovy predseda rady partnerov KPMG na Slovensku Ľuboš Vančo. Klienti podľa neho vidia prínos auditu vo zvýšenej dôveryhodnosti svojich finančných výkazov po audite a ich prezentácii externým prijímateľom týchto výkazov, ako akcionári, investori, banky či štátne inštitúcie. „Takisto mnohé neziskové organizácie podstupujú dobrovoľný audit, aby zvýšili svoju atraktivitu pre filantropov,“ pripomenul Vančo.

Počet štatutárnych audítorov a audítorských spoločností v posledných rokoch mierne klesá. Správa o činnosti Úradu pre dohľad nad výkonom auditu uvádza, že od roku 2016 klesol počet aktívnych štatutárnych audítorov zo 782 na 718, pričom počet aktívnych audítorských spoločností je stabilizovaný. Zároveň sa podľa Kaszasovej znižuje vekový priemer audítorov, keďže priemerný vek nových audítorov za posledné roky je iba niečo viac ako 30 rokov.

Povinnosť preverenia účtovnej uzávierky nezávislým audítorom sa na Slovensku postupne uvoľňuje. Zatiaľ čo v účtovnom období roku 2019 museli nechať skontrolovať svoje účtovníctvo firmy, ktoré mali majetok vyšší ako milión eur, čistý obrat dva milióny eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov vyšší ako 30, v súčasnosti sa tieto kritériá zvýšili na dvojmiliónový majetok a obrat štyri milióny eur. Od budúceho roka by sa podľa zákona o účtovníctve mali kritériá ešte viac uvoľniť na majetok vo výške štyroch miliónov eur, obrat osem miliónov eur a počet zamestnancov vyšší ako 50. Povinnosť nezávislého auditu majú firmy, ktoré splnia aspoň dve z týchto kritérií.