Významne ocenenie za celoživotnú prácu pre dlhoročného člena SKAU

Audítori: Plán obnovy prinesie zvýšený záujem o audítorské služby
27. júla 2021
Štatutárny audit a audítori v kocke
31. mája 2022

Náš kolega audítor, dlhoročný aktívny člen SKAU, lektor, autor mnohých odborných a vedeckých publikácií, pán Richard Farkaš
bol za svoju celoživotnú prácu ocenený vedeckým titulom Dr.h.c. Doctor honoris causa.

Ekonomická univerzita v Bratislave mu tento titul udelila 26.10.2021 na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady EU.
Spolu s ním udelila rovnaký titul Dr.h.c. aj bývalému guvernérovi NBS Ing. Ivanovi Šramkovi.

https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2267-ekonomicka-univerzita-v-bratislave-udelila-cestne-vedecke-hodnosti-doctor-honoris-causa

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl k ďalšej tvorivej činnosti
Členovia Slovenskej komory audítorov