Novinky

28. októbra 2021

Významne ocenenie za celoživotnú prácu pre dlhoročného člena SKAU

27. júla 2021

Audítori: Plán obnovy prinesie zvýšený záujem o audítorské služby

12. mája 2021

Samospráva a profesionálny, aj nezávislý audit

5. mája 2021

SKAU: vzdelávanie na tému audit v samospráve

29. marca 2021

Technológie posúvajú profesiu audítorov na výrazne vyššiu úroveň

2. februára 2021

Slovenská komora audítorov garantuje profesionálny a nestranný audit

Utrpia transparentnosť a efektívny výber daní? Slovenská komora audítorov (SKAU) väčšinu navrhovaných
5. januára 2021

Audítori: Korona urýchlila modernizáciu našej profesie

V rozhovore so staronovým prezidentom Slovenskej komory audítorov Ing. Milanom Mozolákom sa
11. novembra 2020

SKAU: Audítori si za svojho prezidenta znovu zvolili Milana Mozoláka

Ing. Milan Mozolák povedie Slovenskú komoru audítorov aj nasledujúce 4 roky. Rozhodlo
27. októbra 2020

Aby bolo jasno

V časoch pandémie a následných ekonomických dopadov je dôležité, aby sa k
29. septembra 2020

Koronavírus neprerušil vzdelávanie audítorov

Napriek nepriaznivej situácii v organizovaní podujatí, Slovenská komora audítorov neprerušila povinné vzdelávanie svojich